نمایشگاه کانتون در گوانژو از 15 تا 19 در سالن G-19,5.1

April 24, 2014
آخرین اخبار شرکت نمایشگاه کانتون در گوانژو از 15 تا 19 در سالن G-19,5.1

Eastlonge Electronic (HK) Co., Ltd. از 15 تا 19 آوریل امسال در نمایشگاه کانتون شرکت خواهد کرد، ما می خواهیم دعوت خود را برای دعوت شما به این نمایشگاه ارائه دهیم، غرفه ما سالن G-19,5.1 است، منتظر باشید. برای ملاقات با شما در اینجا

 

آخرین اخبار شرکت نمایشگاه کانتون در گوانژو از 15 تا 19 در سالن G-19,5.1  0

آخرین اخبار شرکت نمایشگاه کانتون در گوانژو از 15 تا 19 در سالن G-19,5.1  1

آخرین اخبار شرکت نمایشگاه کانتون در گوانژو از 15 تا 19 در سالن G-19,5.1  2